|

Doelgroep


De DoelgroepVoor wie is de Yucelmethode geschikt?

De methode is bruikbaar voor alle situaties waarin personen, gezinnen, families of netwerken op een gestructureerde maar toch creatieve manier nadenken over hun problemen en de oplossingen daarvan. In de rehabilitatie bijvoorbeeld kan de methode gebruikt worden in de fase van het kiezen van doelterreinen en bij het creëren of verkrijgen van hulpbronnen. De methode kan feitelijk in elk type behandeling worden ingezet voor het maken van een tussentijds overzicht van de totale situatie van de persoon en bij het nadenken over belangrijke hulpbronnen.

Mensen bij wie de methode in het verleden al goede diensten heeft bewezen zijn bijvoorbeeld:

GGZ
Jeugdige ggz cliënten
Jeugdzorg
Licht Verstandelijk Gehandicapte cliënten
Ouderen
Niet talige mensen
Migranten
Mensen met een verslaving
Rehabilitatie en herstel werkveld
Slechthorenden
Autisme spectrum
Mensen met een verslaving
Kwetsbare jongeren
Wijkteams
Jongeren en volwassenen in detentie (als voorbereiding op ontslag)
Kwetsbare families
Gezinsbehandeling
Systeemtherapie
Yucelmethode in onderwijs (MBO, HBO, Universtiteit)
Yucelmethode als supervisie en intervisie
Stress counseling