|

Uitgangspunten van de Yucelmethode


Uitgangspunten van de YucelmethodeUitgangspunten van de Yucelmethode


De kern van de Yucelmethode is snel uit te leggen en niet moeilijk te begrijpen. Het vervolg is minder gemakkelijk. Het kunnen uitleggen van de principes is nog heel iets anders dan ermee werken met cliënten. Dit maakt dat een zorgvuldig samengestelde opleiding nodig is.

Het gebruik van de methodiek met hulpvragers vereist:

  1. Een bepaalde visie (eigen kracht en kracht van netwerk kunnen oplossing bieden)
  2. Een bepaalde attitude (uitgaan van eigen kracht, geen hulpverlenende houding maar meer een niet wetende, faciliterende houding)
  3. Specifieke voorkennis (ervaring in het werken met kracht genogram, kracht ecogram, systeem denken, herstel denken, oplossingsgericht denken, communicatie theorie)
  4. Bepaalde manieren van gesprek voeren (externaliseren, vragen stellen)
  5. Gunstige omstandigheden

Deze punten werken we hieronder nader uit.

1. Visie
De visie houdt in dat de hulpvrager in de meeste gevallen vanuit zijn eigen kracht en samen met zijn netwerk eventuele problemen kan oplossen. Zijn/ haar eigen kracht omvat zaken als vaardigheden, karakter, geloof, huisdier, medicatie, natuur. De Yucelmethode helpt hem/haar dit zelf te doen. Het is dus niet de bedoeling dat de ondersteuner oplossingen gaat bedenken of suggereren. Dat blijkt in de praktijk erg moeilijk te zijn. Onze visie is toch vaak dat mensen en systemen het niet alleen kunnen. Dit is echt een kwestie van visie: misschien is er wel een psychiater nodig maar dat komt pas aan de orde wanneer de hulpvrager zelf besluit hulp te gaan zoeken bij een psychiater. Wij zeggen dan: ‘hij heeft het probleem zelf opgelost’. Vanuit een andere visie zou je kunnen zeggen: ‘zie je wel dat hij het niet zelf kan oplossen’.

2. Attitude
De attitude vereist omdenken: niet hulp verlenen maar mensen helpen in hun kracht te komen. Om je dit eigen te maken is veel oefening nodig. De ondersteuner is een tijdelijk ondersteuner die de hulpvrager helpt bij het zelf bepalen van een oplossingsrichting. Het blijkt voor hulpverleners heel moeilijk te zijn om hulpvragers echt zelf oplossingen te laten bedenken en ze daarbij aan te moedigen, temeer omdat hulpverleners op basis van hun kennis dikwijls wel gedachten hebben over een goede oplossingsrichting of een concrete oplossing. Hierbij is het stellen van goede vragen heel belangrijk: hoe heeft iemand die problemen eerder in zijn leven aangepakt? Welke mensen en welke persoonlijke krachten zouden hem daarbij kunnen helpen?

3. Voorkennis
Om de rol van tijdelijk ondersteuner goed te kunnen vervullen zijn echte ervaring in het werken met krachtgenogram, krachtecogram, systeem denken, herstel denken, oplossingsgericht werken, en communicatie theorie nodig. Het gaat om ervaring, niet alleen theoretische kennis.

4. Bepaalde manieren van gesprek voeren
Externaliseren is heel belangrijk en moet goed geoefend worden. Het begint met de vraag voor welke kwestie je een oplossing zoekt. Door het probleem te externaliseren zorg je ervoor dat je het objectiever kunt bekijken en je er daardoor eerder een oplossing of beslissing bij kunt bedenken. Het helpt vaak niet om het probleem te bagatelliseren en te zeggen dat het allemaal wel meevalt of dat het niet zo erg is als het lijkt. Je kunt het probleem beter niet kleiner (of groter) maken dan het is, maar het probleem in de ogen kijken zodat je er een passende oplossing voor kunt bedenken. Ervaring met het externaliseren is in de Yucelmethode heel belangrijk. Ook heel belangrijk zijn bepaalde technieken van vragen stellen zoals eigen kracht bevorderende vragen, coping vragen, contextuele vragen, oplossingsgerichte vragen.

5. Gunstige omstandigheden
Wie met de techniek gaat werken heeft een aantal vormen van ondersteuning nodig. Er moet een rustige ruimte zijn met een volledige set materialen (blokken, plakkers, camera). Het gesprek moet kunnen plaatsvinden op momenten en plaatsen die de hulpvrager goed uitkomen (bv ook thuis, bv ook in de avond, bv ook ineens een paar keer achter elkaar). De beginner loopt vast, loopt tegen bepaalde zaken aan en moet hierbij een ervaren gebruiker van de techniek om raad kunnen vragen. Intervisie kan ook goede diensten bewijzen.