|

Implementatie


WelkomImplementatie

Dat een trainer bevoegd is om de Yucelmethode te onderwijzen is een belangrijk basisgegeven maar niet genoeg. Er moeten een aantal randvoorwaarden geregeld zijn voor de training (ruimte, blokkendozen, fotocamera). De mensen die de training volgen moeten in hun werkomgeving in staat gesteld worden om met de methode te werken (voldoende tijd en inlassing in roosters). De bekendheid met de methode moet ook onderhouden worden, bijvoorbeeld door nieuwe personeelsleden bij te scholen. Een scholingsplan is nodig. Wanneer mensen met de methode gaan werken moet er ondersteuning in de vorm van coaching mogelijk zijn. Het moet duidelijk zijn wat de organisatie of het management van het werken met de Yucelmethode verwachten, en de mate waarin aan deze verwachtingen wordt voldaan moet worden onderzocht.